Zorgtoeslag 2016: Inkomen en Vermogen

Wij houden ons naast alles dat met financiën te maken heeft ook druk bezig met alles rondom de zorg. Zorgpremies, zorgverzekeringen, zorgtoeslag, eigen risico, etc. Maar wist je dat je eigen inkomen en eigen vermogen extra belangrijke factoren zijn als je wil weten of je recht hebt op zorgtoeslag? Lees dus snel verder! Net 18 of bijna 18? Vergeet dan niet makkelijk je zorgtoeslag op Leuker.nl aan te vragen!

Belangrijkste voorwaarden zorgtoeslag

De volgende voorwaarden voor het in aanmerking komen voor zorgtoeslag 2016 zijn de belangrijkste:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je inkomen of je gezamenlijke inkomen is niet te hoog
 • Je vermogen of gezamenlijke vermogen is niet te hoog
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • En als laatste; je hebt de Nederlandse nationaliteit of bezit over een geldige verblijfsvergunning.

Nou zijn er best vaak vragen over het vermogen en het inkomen en hoeveel je dan precies mag verdienen of bezitten wil je nog recht hebben op zorgtoeslag. Vandaar dat wij er nog een aparte blog aan wijden om zeker te weten dat ook de voorwaarden rondom het vermogen en inkomen in 2016 voor iedereen duidelijk is.

Voorwaarden inkomen en vermogen 2016

Er is dus een grensinkomen waarboven je geen zorgtoeslag ontvangt en ook een grensvermogen waarbij je ook geen zorgtoeslag krijgt. Deze grenzen worden door de Belastingdienst getoetst. Dit worden ook wel de inkomenstoets en vermogenstoets genoemd en deze toetsen zorgen er voor dat je misschien wel geen zorgtoeslag in 2016 ontvangt. Wat zijn dan de bedragen waarbij je geen recht meer hebt op zorgtoeslag 2016?

Grensinkomen en grensvermogen

 • Het vermogen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan € 103.423 (€ 103.423 in 2015).
 • Heb je een toeslagpartner? Dan mag je gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 125.378 (€ 124.753 in 2015).
 • Je eigen inkomen (als je geen toeslagpartner hebt) mag niet hoger zijn dan circa € 27.012 (€ 26.316 in 2015).
 • Je gezamenlijke inkomen (als je en toeslagpartner hebt) mag niet hoger zijn dan € 33.765 ( € 32.655 in 2015).

Door inflatie is het toetsvermogen en het toetsinkomen in 2016 ietsje hoger.

De vermogenstoets is in 2016 voor iedereen hetzelfde. Iedereen heeft in 2016 dezelfde vrijstelling, dit was in 2015 niet het geval. Per 1 januari 2016 vervalt dan ook de extra vrijstelling van vermogen voor wie recht heeft op de ouderentoeslag, AOW.  Het heffingsvrije vermogen van zorgtoeslag in 2016 is:

 • Als je geen toeslagpartner hebt € 103.941 (maximaal vermogen op 1 januari 2016)
 • Wel een toeslagpartner hebt € 125.378 (maximaal vermogen op 1 januari 2016).

Val je dus binnen de inkomensgrens en vermogensgrens dan heb je gewoon nog recht op zorgtoeslag in 2016. Nog niet je zorgtoeslag aangevraagd? Dan kan je dat heel eenvoudig (zonder DigiD) en binnen een paar minuten op Leuker.nl doen!