Bereken eenvoudig of je recht hebt op kwijtschelding!

 

Wist je dat je sommige belastingen kunt laten kwijtschelden? Check nu via
onze rekentool of jij in aanmerking komt voor kwijtschelding!

Als je elke maand al moeite hebt om rond te komen van je startersalaris of studiefinanciering, is het begrijpelijk dat je niet in staat bent om ook nog allemaal belastingen te betalen. Daarom kun je bij de gemeente kwijtschelding aanvragen!

Belastingen

Als je net op jezelf gaat wonen, is het leven ineens ontzettend duur. Je moet bijvoorbeeld allemaal belastingen betalen. De overheid heft de volgende belastingen:

De kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. Het tarief hangt af van de grootte van je huishouden, meer bewoners betekent ook meer afval. Je betaalt de afvalstoffenheffing tegelijk met de andere belastingen die op de gecombineerde aanslag staan.

Watersysteemheffing

Hiermee onderhoudt de gemeente de waterkringloop.

Zuiveringsheffing

Als je woning is aangesloten op het riool betaal je zuiveringsheffing. Zo betaal je mee aan het schoonmaken van afvalwater.

Verontreinigingsheffing

Als je woning niet is aangesloten aan het riool betaal je verontreinigingsheffing. Zo betaal je mee aan het schoonmaken van het oppervlaktewater (sloten, rivieren en grachten).

Om kwijtschelding aan te vragen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je hebt geen inkomen boven bijstandsniveau

Een bijstandsniveau betekent dat je niet genoeg inkomen of vermogen hebt om je in je levensonderhoud te voorzien. In 2017 is dit bedrag € 982,79 per maand.

Je bent geen eigen vermogen

Eigen vermogen is:

 • Een motorrijtuig dat meer waard is dan € 2.269,-, tenzij deze nodig is voor een handicap, ziekte of werk.
 • Een caravan of vakantiehuis
 • Een lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
 • Een saldo op je bank-, en spaarrekeningen dat hoger is dan 1 maand huur of hypotheek + 1 maand ziektekostenverzekering + het normbedrag.

Regels voor studenten

Onder het inkomen van studenten valt ook:

 • De basisbeurs
 • Een aanvullende beurs
 • Een stagevergoeding of uitkering
 • Je salaris inclusief vakantiegeld
 • Een ouderlijke bijdrage

Opgelet!

De (totale) studieschuld wordt niet meer vrijgesteld van het vermogen. Het enige wat wel wordt vrijgesteld is de studielening van DUO (gedeelte basislening) of een tegemoetkoming in de schoolkosten in de vorm van een lening.  Als student moet je kunnen aantonen dat het saldo daadwerkelijk van een studielening komt en niet van andere gestorte bedragen.

Rekentool

Check snel en eenvoudig of jij recht hebt op kwijtschelding! Deze berekening geeft aan of je kans hebt op kwijtschelding. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Check voor de zekerheid altijd de voorwaarden van de gemeente!

Het aantal bewoners inclusief jij zelf!

De totale huur/hypotheek die betaald wordt aan de verhuurder inclusief gas, water en licht.

Het totaalbedrag dat je maandelijks overmaakt naar je zorgverzekeraar.

Het totale bedrag dat je nu op je bankrekening hebt staan, als je meerdere bankrekeningen hebt tel je deze bij elkaar op.

Het totale bedrag dat jij op je spaarrekening hebt staan, als je meerdere spaarrekening hebt moet je deze bij elkaar optellen.

Het totale bedrag dat jij maandelijks op je rekening krijgt gestort van de overheid.

Krijg je een stagevergoeding, geef dan het totaal bedrag wat je per maand vergoed krijgt.

Het totale salaris wat jij per maand verdient. Heb je meerdere baantjes, tel dan deze bedragen bij elkaar op. Heb je geen vast bedrag per maand neem dan een goed gemiddelde.

Als je maandelijks een bedrag van je ouders krijgt worden deze ook meegerekend.

Heb je medebewoners? Neem dan steeds het totaal bedrag van al mede bewoners bij elkaar. Wij geven alleen een indicatie dus de bedragen hoeven niet tot op de euro te kloppen.

Totaal aantal bewoners:
Zijn alle bewoners student? Ja Nee
Inkomen persoonlijk Medebewoners
Studiefinanciering:
Stage:
Salaris:
Ouderlijk:
Vermogen
Huur/Hypotheek:
Zorgpremie:
Bank:
Spaarrekening:
Heb je een voertuig die meer
waard is dan 2269 euro en niet
nodig wegens een handicap?
Ja Nee

  Betalingsregeling

  Is je verzoek om kwijtschelding helemaal of deels afgewezen? Dan kan je om een betalingsregeling vragen voor het bedrag dat nog openstaat. Je kunt dan met de gemeente afspraken maken over het aantal termijnen en de hoogte van de bedragen. Meestal kan je een betalingsregeling telefonisch regelen.

  Meer informatie?

  Check voor meer informatie en de precieze voorwaarden altijd de site van jouw gemeente!

  Let op!

  Je kan alleen kwijtschelding aanvragen voor:

  • Bedragen die je (deels) nog niet betaald hebt
  • Bedragen die  korter dan drie maanden geleden betaald hebt

   

  Kwijtschelding moet je elk jaar opnieuw aanvragen!

  Wat moet je doen?

  Woon je op jezelf?

  Op jezelf wonen wordt nog leuker als je huurtoeslag krijgt!